Knihy

IPR Praha sestavil průvodce pro pořádání architektonických soutěží

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) vydává novou publikaci s názvem Soutěžit se vyplatí!, která je návodem při tvorbě architektonických, urbanistických či krajinářských soutěží.

IPR Praha sestavil průvodce pro pořádání architektonických soutěžíBrožura Soutěžit se vyplatí! se dopodrobna za pomocí ilustrací Terezie Unzeitingové věnuje jednotlivým typům soutěží, jako jsou soutěže architektonické, urbanistické či krajinářské. Brožura popisuje jejich průběh od prvotního impulzu až po zahájení stavebních prací a představuje architektonickou soutěž jako efektivní nástroj pro realizaci stavebních záměrů.

„Architektonické soutěže jsou v České republice stále velkou neznámou. Díky nim a jejich správnému průběhu však může vznikat lepší a kvalitnější architektura, což přispívá k nejen estetickému zkvalitňování měst,“ popisuje brožuru Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

IPR Praha se v roli pořadatele nebo konzultanta účastnil více než deseti soutěží. Patří mezi ně například projekt na rozvojovém území Smíchov City, nový pražský mobiliář či lávka spojující Holešovice a Karlín.

„Publikace Soutěžit se vyplatí! je prvním vydaným návodem na to, jak dělat architektonické soutěže správně. Mnoho zadavatelů tápe, jak naformulovat jejich zadání či soutěžní podmínky. Ulehčí to práci nejenom organizátorům soutěží či stavebním úřadům, ale i samotným architektům. Těší mě, že jsme se vydání brožury podíleli,“ říká ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

Publikace je určena všem zájemcům o architektonické soutěže – politické reprezentaci, zástupcům měst, starostům, zastupitelům, radním, městským architektům, stavebním úřadům a dalším zadavatelům veřejných zakázek. A to především těm, kteří architektonické soutěže organizují nebo tento způsob zadávání veřejných zakázek poptávají či podporují.

Brožura Soutěžit se vyplatí! je zdarma ke stažení na iprpraha.cz/souteze či ji lze v tištěné podobě zakoupit v knihkupectví PageFive v Centru architektury a městského plánování (Vyšehradská 51, Praha 2). Cena publikace je 58 Kč.

Autoři brožury:
Ondřej Dušek – texty a výtvarná koncepce
Terezie Unzeitigová – ilustrace
IPR Praha – sazba a produkce
Jana Jebavá, Kristýna Bartoš – jazyková korektura
tisková zpráva IPR Praha