Knihy

Kniha Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry

V mezičase mezi ročníky bienále Industriální stopy vychází pečlivě vypravený sborník příspěvků z roku 2009. Soubor textů sestavili Benjamin Fragner a Vladislava Valchářová z Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT.
Sborník je vydán v česko-anglické verzi. Obsahuje pětatřicet příspěvků od renomovaných odborníků – architektů, historiků architektury či památkářů, ale i provozovatelů průmyslových skanzenů a správců nově využívaných objektů, teoretiků, umělců i amatérských nadšenců z ČR i ze zahraničí. Texty doprovází 115 černobílých fotografií.
Témata vycházejí z loňské mezinárodní konference Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry. Zástupci profesionálních odborných institucí, místní správy a samosprávy a na straně druhé dobrovolní nadšenci a zástupci občanských sdružení se věnovali výsledkům, vztahům i úskalím spolupráce dvou rozdílných světů, které se snaží o zachování rozsáhlého průmyslového dědictví.
Publikace vychází jako druhý díl v sérii Průmyslové dědictví a její příspěvky svým zaměřením přesahují dosavadní projekty a aktivity spjaté úzce s industriální archeologií či památkovou péčí. Významný prostor je věnován vztahu profesionálů a dobrovolníků či amatérů, zvláštním formám jejich soužití, vymezování jejich odpovědnosti. Témata oscilují od památkové péče až k urbanismu a sociologii.
Knihu je možné získat prostřednictvím stránek Výzkumného centra průmyslového dědictví http://vcpd.cvut.cz/.
 
Fragner, Benjamin – Valchářová, Vladislava: Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry.
ČVUT, Praha 2010, 220 stran, 290 Kč.
 
mi