Knihy

Nízkoenergetické domy 3 – Nulové, pasivní a další

Kniha z nakladatelství Grada navazuje na předchozí díly a rozšiřuje informace v nich s ohledem na nové poznatky a trendy v oboru nézkoenergetických staveb. Jsou v ní uvedeny a komentovány požadavky nové tepelně-technické normy ČSN 0540-2 platné od listopadu 2011.
Od vydání prvního dílu v roce 2005 se velmi výrazně rozšířilo obecné povědomí o nízkoenergetických domech a nutnosti úspor energie. V současnosti je u nás podle odhadů zhruba 500 realizovaných nízkoenergetickýxh objektů; pro srovnání, v Rakousku je v nízkoenergetickém standardu každá třetí stavba, na niž se vydává stavební povolení. Kniha je inspirována tématy probíranými na odborných konferencích, problémy z praxe i dotazy čtenářů.
Úvodní část publikace rozebírá obecné souvislosti a kategorie budov. Popisuje řešení stavebních konstrukcí a zabývá se technickými systémy. Podstatná část je věnována tepelně-technickým parametrům budov a vzduchotěsnosti, které mají na energetickou bilanci zásadní vliv.
Samostatnou kapitolu si získaly fotovoltaické systémy jako ekologický zdroj energie.
Druhou část knihy pak tvoří komentované příklady nízkoenergetických budov. Je jich celkem deset a u každého je uveden popis objektu, jeho technického řešení a energetické koncepce. Jde nejen o rodinné domy, ale i o rozsáhlejší objekty, a to v ČR, Německu a Rakousku.
 
Tywoniak, Jan a kol.: Nízkoenergetické domy 3 – Nulové, pasivní a další.
Grada Publishing, a. s., Praha 2012, 196 stran, 399 Kč.