Knihy

Nová Příručka pro provádění od firmy HELUZ

Kvalitní materiál je pro stavbu nízkoenergetických a pasivních domů základem, stejně důležité je však správné provedení stavby. Dodržení správných stavebních postupů a řešení detailů významně ovlivňuje výslednou kvalitu i životnost stavby, stejně jako její tepelněizolační parametry. Nová Příručka pro provádění přináší jasný a přehledný návod, jak postupovat při stavbě z komplexního cihelného systému HELUZ.   

Příručka pro provádění přináší jednoduše pochopitelný návod, jak s jednotlivými prvky systému HELUZ pracovat a jak postupovat při jejich zabudování, aby byly využity všechny přednosti, které cihelný systém nabízí. Informace, které výrobce v publikaci uvádí, byly sepsány nejen s ohledem na platné normy, ale především na základě dlouholetých zkušeností. Příručka pro provádění je k dispozici v tištěné podobě u vybraných prodejců materiálu HELUZ nebo v elektronické podobě zdarma ke stažení na webových stránkách www.heluz.cz v sekci Ke stažení.
Na stejném místě je dostupná i příručka pro provádění komínů ze systému firmy HELUZ. Ten kromě samotného tělasa komínu zahrnuje i nadstřešní části, ukončovací prvky a veškeré příslušenství pro všechny typy staveb a spotřebičů.
V komplikovaných či specifických případech, na které není v příručkách odověď, je samozřejmě možné využít konzultace se specialisty společnosti.
podle podkladů firmy HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.