Knihy

Nová učebnice Enviromentálně šetrné stavby

Občanské sdružení ENVIC vydalo zajímavou sérii učebnic pro 1.–4. ročníky SPŠ stavebních. Tématem publikací jsou Enviromentálně šetrné stavby.
ENVIC, občanské sdružení, je organizací, která se primárně zaměřuje na osvětu, vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. V Plzni provozuje Environmentální informační centrum (Prešovská 8) s těmito hlavními typy činností:
● environmentální poradenství pro veřejnost, obce, podnikatele, firmy, úřady a školská zařízení,
● pořádání osvětových a vzdělávacích akcí v oblasti životního prostředí (odborné semináře, přednášky, informační stánky, výstavy, vycházky, exkurze),
● realizace projektů zaměřených na prosazování environmentálně šetrnějších přístupů v zemědělství, průmyslové výrobě, energetice, stavebnictví, spotřebě výrobků i služeb.
 
Vzdělávací program Environmentálně šetrné stavby doplňuje Školní vzdělávací a tematické plány odborných předmětů (např. konstrukce, stavební technologie, architektura) o nové poznatky z oblasti moderních stavebních trendů – méně tradiční stavební a izolační materiály, otvorové výplně a jejich vlastnosti, řešení vlhkosti ve stavbách, pasivní domy apod. Program je obohacen i o odborné exkurze a stáže. Jeho součástí jsou učební materiály určené pro studenty (pracovní listy) i pedagogy (metodika, doplňující informace). Většina z nich je přizpůsobena interaktivním tabulím. Studenti získají tedy nejen nové informace, ale i zkušenosti z exkurzí a stáží probíhajících přímo na stavbách. Podstatné je, aby studenti, kteří projdou vzdělávacím programem, byli lépe připraveni pro praxi a zvýšili svoji konkurenschopnost na trhu práce.
Vzdělávací program je připravován občanským sdružením ENVIC ve spolupráci s pedagogy Střední průmyslové školy stavební, Plzeň. Zde je také pilotně realizován.
Výukové materiály pro program Environmentálně šetrné stavby mají jednotnou strukturu a jsou následující:
● tištěné učebnice,
● učební texty s obrázky a schématy (elektronická verze),
● data pro interaktivní tabuli založená hlavně na obrázcích a schématech s interaktivními prvky a doplňkovým textem,
● vzorky materiálů a konstrukcí.
 
PDF verze tištěných učebnic, metodika s obsahem vzdělávacího programu a dále následují elektronické verze všech učebních textů a data pro interaktivní tabule najdete zde.
ENVIC, o. s., nabízí též výukové materiály pro studenty učebních oborů zedník, tesař, truhlář a instalatér, které vznikly v rámci projektu Naučme se stavět ekodomy a jsou k dispozici zde.
PDF soubory je možné volně šířit a využívat.
mi