Knihy

Nový Katalog detailů konstrukcí fermacell v dřevostavbách

Společnost Fermacell vydala nový Katalog detailů konstrukcí fermacell v dřevostavbách. Příručka řeší detaily pro konstrukce na bázi dřeva a doplňuje publikaci Navrhování a provádění dřevostaveb. Na 48 stránkách nového katalogu jsou představeny všechny potřebné detaily a napojení konstrukcí na bázi dřeva.

Publikace bude užitečnou pracovní pomůckou pro projektanty, architekty a realizační firmy, ale sloužit bude i odborným školám a dalším subjektům v oblasti dřevostaveb. Profesionálové v ní najdou příklady konstrukce fermacell bez předsazené stěny, s předsazenou stěnou, difuzně otevřené konstrukce nebo konstrukce s odvětrávanou fasádou.
Vyhledávané budou zřejmě zejména detaily napojení, například:
● obvodová stěna/základová deska,
● obvodová stěna/stropní konstrukce,
● obvodová stěna/střešní konstrukce,
● obvodová stěna/vnitřní stěna,
● vnější roh obvodových stěn,
● vnitřní roh obvodových stěn,
● okno/obvodová stěna.
 
Katalog je volně dostupný zde. Detaily jsou na vyžádání k dispozici také ve formátu dwg.
tisková zpráva