Knihy

Od staré stavby k nízkoenergetickému a pasivnímu domu

Nakladatelství HEL připravilo český překlad publikace Vom Altbau zum Niedrigenergie- und Passiv- haus od německého vydavatele Ökobuch Verlag GmbH. 
Text vychází ze 7. vydání z roku 2008 (v roce 2012 vyšlo již 10. vydání), takže je vzhledem k velmi rychlému vývoji nutné počítat s jistým zastaráváním legislativních údajů a naopak s technickým vývojem materiálů a zařízení zmiňovaných v knize. Stejně tak je třeba vzít v potaz, že původní kniha je určena pro německé prostředí a české vydání není nijak upravováno pro české podmínky, což je zvlášť markantní u závěrečného seznamu vybraných dodavatelů stavebních materiálů a výrobků, ve kterém figurují jen německé firmy vč. německých poboček nadnárodních společností působících i na českém trhu. Jinak je ale kniha praktickou a poměrně podrobnou příručkou pro majitele starších objektů, kteří zvažují rekonstrukci. Kniha postupně probírá jednotlivé prvky objektu a navrhuje jejich vylepšení, která zároveň demonstruje na konkrétních příkladech. Přínosné jsou úvodní kapitoly věnované ujasnění motivace stavebníka a stanovení vhodného, tj. ekonomického, rozsahu rekonstrukce.
Gabriel, Ingo – Ladener, Heinz a kol.: Od staré stavby k nízkoenergetickému a pasivnímu domu.
HEL, Ostrava 2013, 264 strany, 354 Kč.
mi