Knihy

Statistika – organizace, pojmy a veličiny

Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě znovu vydalo metodickou pomůcku MP 7 Statistika – pojmy a veličiny. Jedná se o základní informace o této disciplíně, vpodstatě o představení oboru pro laiky, kteří na statistiku mohou při své práci narazit.
Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě znovu vydalo metodickou pomůcku MP 7 Statistika – pojmy a veličiny. Jedná se o základní informace o této disciplíně, vpodstatě o představení oboru pro laiky, kteří na statistiku mohou při své práci narazit.
V úvodu je definován samotný pojem statistika a je popsáno, čím se statistika zabývá a jaké jsou její obory (popisná, matematická, hospodářská, demografická…). Následuje kapitola o historickém vývoji této vědy a jejích institucí, na což navazuje popis současné role Českého statistického úřadu a legislativy upravující povinnosti subjektů vůči němu a dalším subjektům, které zpracovávají data. Zmíněn je i Evropský statistický systém.
Kapitola 4 vysvětluje statistické veličiny a pojmy, a to formou slovníku – pojmy jsou abecedně seřazeny.
Vysvětleny jsou míry polohy a střední hodnoty i míry variability, regrese a korelace, což vše souvisí s interpretaci statistických dat. Uvedeny jsou i vybrané ekonomické pojmy, idexy a terminologie související s hodnocením stavebního trhu, zadáváním stavebních zakázek či zaměstnanosti v oboru.
Novotný, Zbyněk – Báčová, Marie: Statistika – organizace, pojmy a veličiny.
IC ČKAIT, Praha 2012, 36 stran, 90 Kč.
mi