Knihy

Stavební akustika

Technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob TP 1.8.3 se zabývá stavební akustikou.

Ochrana před hlukem a opatření zamezující šíření hluku jsou jedním z podstatných aspektů každého projektu a naopak správné řešení akustických parametrů je bezpodmínečnou nutností při zpracování projektů sálů, kin, auditorií nebo sakrálních staveb.
Publikace Informačního centra ČKAIT nejprve definuje kritéria a limity vnímání zvuku a měření jeho intenzity. Popisuje zdroje zvuku a způsoby jeho šíření ve stavebních konstrukcích a v prostředí.
Zabývá se obecným popisem různých konstrukcí určených k pohlcování zvuku, např.
pórovitých materiálů, kmitajících membrán, dutinových rezonátorů a jejich kombinací.
S ohledem na potřeby řešení auditorií jsou zmíněny základní informace o prostorové, vlnové, geometrické a statistické akustice, doby dozvuku a obecné podmínky pro návrh auditoria.
Závěr příručky se pak věnuje akustice stavebních konstrukcí a zásadám návrhu neprůzvučných konstrukcí.
 
Kaňka, Jan: Stavební akustika – Technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob TP 1.8.3.
IC ČKAIT, Praha 2012, 76 stran, 150 Kč.