Knihy

Svět architektury a divadla – Architekt Ivo Klimeš

Editorky Lenka Popelová a Eva Špačková uspořádaly pozoruhodnou publikaci věnovanou ostravskému architektovi Ivo Klimešovi (*1932). Jeho stěžejními díly jsou divadelní stavby a kniha si klade za cíl skloubit pojednání o architektuře s vnímáním divadla samotného, tak jak se setkává tvůrčí živel s prostorem daným architekturou.

Svět architektury a divadla – Architekt Ivo KlimešEditorky Lenka Popelová a Eva Špačková uspořádaly pozoruhodnou publikaci věnovanou  ostravskému architektovi Ivo Klimešovi (*1932). Jeho stěžejními díly jsou divadelní stavby a kniha si klade za cíl skloubit pojednání o architektuře s vnímáním divadla samotného, tak jak se setkává tvůrčí živel s prostorem daným architekturou. Kniha je sborníkem statí, do něhož přispěli historici architektury a umění, divadelní teoretici, scénografové a režiséři. Toto mezioborové propojení je ojedinělé.

Po úvodním stručném životopise Ivo Klimeše následuje obsáhlý rozhovor, který vedl s editorkami knihy. Další obsah knihy je rozdělen do tří celků: Stavby, projekty a výtvarná díla, zahrnující statě věnované jednotlivým objektům, dále Kontext a interpretace, zamýšlející se nad širšími souvislostmi, a konečně Architektura a divadelní prostor, kde se autoři příspěvků zabývají vztahy prostředí a umělecké „náplně“, tvorby.

Kniha je reprezentativní, je pečlivě opatřena poznámkami, podrobným soupisem literatury a jmenným rejstříkem. 

POPELOVÁ, Lenka a Eva ŠPAČKOVÁ, eds. Svět architektury a divadla – Architekt Ivo Klimeš.
Praha: Grada Publishing, a. s., 2014, 184 strany, 349 Kč.