Knihy

Zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny

Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT uspořádalo na podzim 2015 mezioborový studentský workshop, zaměřený na revitalizaci areálu Jubilejního dolu a hornické obce Zbůch na Plzeňsku. Výsledky i průběh workshopu shrnuje publikace Zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny. Její křest se koná 12. května 2016 ve 13 h v levé dvoraně FA ČVUT (Thákurova 9, Praha 6).

Zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajinyDvojjazyčná publikace přibližuje hledání cest rozvoje transformujícího se mikroregionu západočeské uhelné pánve a jejího centra – obce Zbůch. Předkládá různé přístupy při hledání identity místa na úrovni lokální i regionální.
Obec Zbůch na Plzeňsku, jedno z nejrušnějších ohnisek hlubinné těžby uhlí v Čechách, se stala po postupném zániku původní funkce pouhým stínem své slávy, vnímaným jen periferně z okna automobilu při jízdě po rychlostní komunikaci č. 26. Pozůstatky velkorysého konceptu a svébytné architektury však přesto i dnes svou autentičností a vazbou na okolní poetickou krajinu podněcují hlubokou imaginaci.
Pro tuzemské i zahraniční studenty se proto stalo hlavním cílem workshopu především objevování skrytého potenciálu a oživení v celé škále měřítek – od krajinné tvorby v rozsahu regionu, obce a areálu dolu, přes jednotlivé budovy a interiér, až k land-artu, site specific nebo dokumentární fotografii. Zájem studentů se soustředil zejména na aktivity, identitu a život místa. Pozoruhodné kulturní konfrontace a odkrývání zastřených vrstev umocnily emotivní vzpomínky pamětníků.
Workshopu se zúčastnili a na publikaci se podíleli studenti a pedagogové Fakulty architektury ČVUT, České zemědělské univerzity v Praze, Univerzity Karlovy v Praze a zahraničních škol architektury (Aristotle University of Thessaloniki, Belarusian National Technical University in Minsk, Eindhoven University of Technology, Free University of Brussels, National School of Architecture and Landscape in Lille, University of Montenegro Podgorica a Vallès School of Architecture).
Vydání knihy podpořila Fakulta architektury ČVUT v Praze a Hornicko-historický spolek Západočeských uhelných dolů. Workshop a publikace jsou součástí grantu SGS15/219/OHK1/3T/15 Průmyslové dědictví v ohnisku kulturní krajiny.

Zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny
Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT. Praha: 2015. 156 stran, 148 barevných vyobrazení a plánů.
● Organizátoři workshopu a editoři publikace: Jakub Bacík, Lukáš Beran, Petra Boudová, Benjamin Fragner, Veronika Kastlová, Štefan Molnár, Petr Vorlík, Jan Zikmund.
● Autoři textů: Jakub Bacík, Lukáš Beran, Petra Boudová, Benjamin Fragner, Veronika Kastlová, Lucie Jonášová, Marcel Tomášek, Petr Vorlík
● Autoři projektů: Zuzana Bečvářová, Inés Brotons Borrell, Lucie Divišová, Veronika Dolejšová, Jiřina Dvořáková, Markéta Ekrtová, Tanya Galchenya, Lennert Hupkes, Jakub Křička, Matúš Kúdeľa, Savka Marenić, Emmanuelle Metz, Radomír Paulus, Clémentine Peturkenne, Lucie Pňačková, Kateřina Pojarová, Simona Popadić, Lele Song, Romana Šteflová, Jitka Tomiczková, Katerina Vlachmpei, Lucie Vopičková, Klára Žídková, Lukáš Žitný
● Pamětníci: Václav Kraus, Reinhold Pluhař, Václav Straka, Josef Vostárek
● Video Veronika Kastlová, Jiří Kůs
● Odborný recenzent: Jiří Palacký
● Překlad: Robin Cassling, Veronika Kastlová, Jana Kinská
● Grafická úprava a sazba: Jan Zikmund
● Technická spolupráce: Jan Forejt, Gabriel Fragner, Jiří Klíma

tisková zpráva FA ČVUT

Ukázka z knihy