Knihy

Zemědělské stavby – Základy navrhování

Nakladatelství Grada vydalo v edici Stavitel příručku zaměřenou na zemědělské stavby. K největším změnám v typologii těchto staveb došlo s přechodem na velkovýrobu v rozmezí let 1955–1985, ovšem tento přístup byl na přelomu 20. a 21. století přehodnocen a současné moderní postupy více zohledňují úspory energie, ekologii i zdraví zvířat.

Zemědělské stavby – Základy navrhováníNakladatelství Grada vydalo v edici Stavitel příručku zaměřenou na zemědělské stavby. K největším změnám v typologii těchto staveb došlo s přechodem na velkovýrobu v rozmezí let 1955–1985, ovšem tento přístup byl na přelomu 20. a 21. století přehodnocen a současné moderní postupy více zohledňují úspory energie, ekologii i zdraví zvířat. To s sebou nese i přehodnocení stávajících zemědělských staveb z hlediska využitelnosti. Těžko využitelné jsou historické objekty a stavby z první poloviny 20. století a v případě, že jde o cenné stavby, např. součásti statků nebo feudálních sídel, připadá v úvahu jejich konverze na jiné využití. U novějších staveb jsou naopak pro současné využití potřeba modernizace.

Podklady pro navrhování zemědělských staveb byly dosud rozesety v řadě dokumentů a cílem publikace je shrnout je přehledně na jednom místě, avšak bez zbytečných podrobností. Kniha se věnuje zejména stavbám pro ustájení hospodářských zvířat a pro skladování krmiva, steliva, obilnin či brambor, zmiňuje také skleníky.

SÝKORA, Jaroslav. 
Zemědělské stavby – Základy navrhování.
Praha: Grada Publishing, a. s., 2014, 128 stran, 219 Kč.