Konference, semináře

20. Betonářské dny – posunut termín pro zaslání anotací

Ve dnech 27. a 28. listopadu 2013 se již podvacáté v KC Aldis v Hradci Králové uskuteční tradiční Betonářské dny. Vědecký výbor konference vyzývá k zaslání anotace odborného příspěvku na téma korespondující s vypsanými tematickými okruhy.
 
Uzávěrka pro zaslání anotací byla posunut z 20. června na 4. července 2013, anotace lze zasílat výhradně elektronicky prostřednictvím webového rozhraní.  
20. Betonářské dny jsou koncipovány tak, aby na časovém půdorysu 1,5 dne obvyklém z předchozích ročníků přinesly nejen bohatý program odborných přednášek a posterů, ale i některá mimořádná, atraktivní rozšíření programu, která připomenou jubilea 20 let činnosti České betonářské společnosti a 20 ročníků Betonářských dnů.
K významu jubilejních 20. BD jistě přispěje rozšířený blok vyzvaných přednášek významných zahraničních hostů, vyhlášení vítězů pravidelné soutěže ČBS Vynikající betonová konstrukce 2013 a – zcela mimořádně – i vyhlášení vítězů anket „Nejlepší betonová stavba historie“ a „Nejlepší betonová stavba současnosti“ (po r. 1989), které ČBS k oslavě svého jubilea pořádá.
ČBS opět zažádá o zařazení anglických verzí článků (dobrovolná možnost autora) ze sborníku k BD 2013 do prestižní databáze CPCI (Conference Proceedings Citation IndexTM) s následným promítnutím do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) ČR s tím, že tento krok, který zvyšuje motivaci autorů ze sféry výzkumu a vývoje o prezentaci jejich práce na BD, vede v důsledku ke zkvalitnění odborného programu konference. Vědecký výbor za výše uvedeným účelem vyzývá autory příspěvků přednostně v sekcích C až G k vypracování (nepovinnému) článků i v anglické verzi, vítány budou ale anglické verze i u příspěvků ostatních sekcí. Vzory článků pro CZ a EN verzi a příslušné instrukce budou autorům příspěvků rozeslány s vyrozuměním o zhodnocení anotací do 10. července 2013.
Betonářské dny jsou tradičně především výroční, průřezovou a bilanční konferenční akcí, která si klade v odborné rovině za cíl seznámit účastníky s nejvýznačnějšími betonovými konstrukcemi uplynulého roku v ČR i v zahraničí a s nejdůležitějšími technickými novinkami v oboru betonových konstrukcí. ČBS jako pořadatel BD 2013 za tím účelem vypisuje níže uvedené tematické okruhy letošního ročníku BD a těší se na kvalitní anotace odborných příspěvků. V sekci F lze nově prezentovat nejen realizované, ale i budoucí a připravované projekty.
 
Tematické okruhy
A – Vyzvané přednášky
B – Historie betonového stavitelství v ČR
C – Výzkum a technologie
D – Modelování a navrhování
E – Beton a udržitelný rozvoj
F – Významné projekty a realizace:
F1 – Budovy
F2 – Mosty
F3 – Tunely a podzemní stavby
F4 – Vodohospodářské stavby
F5 – Jiné konstrukce (popř. prefabrikované prvky, nové výrobky pro beton apod.)
G – Rekonstrukce, revitalizace, konverze a sanace
H – Normy, předpisy, certifikace
I – Betonářské kino 2013
 
Letáček s podrobnými informacemi najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele