Konference, semináře

62. Betonářský úterek – Rekonstrukce Jindřišské věže – „věž ve věži“

Česká betonářská společnost pořádá 8. listopadu 2011další ze série Betonářských úterků, tentokrát na netradičním místě – v Jindřišské věži v Praze 1 – a v netradičním čase – již od 16.30 hodin.
Vzhledem ke zhoršené dopravní dostupnosti vyhlídky v 10. patře (k dispozici je výtah) se prosím dostavte k registraci s mírným časovým předstihem. Pořadatelé upozorňují, že počet účastníků je omezen na 60 osob.
Zvonice kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty, založeného Karlem IV., dnes nazývaná Jindřišská věž, prošla několika rekonstrukcemi. Poslední z nich byla dokončena v roce 2002. Přísné podmínky Státního památkového ústavu hl. m. Prahy vedly architekta ing. Jiřího Vrzala, projektanty v čele s doc. Ing. Františkem Čihákem, CSc., a investora pod vedením ing. Martina Podzimka ke zpracováni unikátního projektu nové železobetonové věže uvnitř stávající věže. Tato samonosná železobetonová konstrukce je samostatně založená na železobetonové desce a prakticky se tak nedotýká původní kamenné zvonice. Vznikl tak neobyčejný projekt k záchraně významné středověké památky a zároveň k jejímu využiti a zpřístupnění nejširší veřejnosti.
 
Program:
● Jindřišská věž, „věž ve věži" – Ing. Josef Podzimek, Ing. Martin Podzimek, Petr Švestka – Jindřišská věž, s. r. o.;
● Východiska architektonického řešení vestavby do Jindřišské věže – Ing. arch. Jiří Vrzal – Ařchitekton. s. r. o.;
● Statické řešení vestavby do věže – Ing. Miloslav Čáp, Ph.D. – Povoing, projektová a statická kancelář;
● Projekt vodovodu a kanalizace ve věži – doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. – Fakulta stavební, ČVUT v Praze;
● Pozvánka do věže – Lucie Dolfi, kastelánka – Jindřišská věž, s. r. o.;
● Diskuse.
 
Letáček a on-line přihlášku najdete zde.
 
Kontakt a informace
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS), Mgr. Jiří Vích
Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 195, 222 316 173
Fax: 222 311 261
vich@cbsservis.eu
www.cbsbeton.eu
 
mi podle podkladů pořadatele