Konference, semináře

67. Betonářský úterek – Železniční tunely na trati Votice–Benešov

Česká betonářská společnost zve na 67. Betonářský úterek věnovaný železničním tunelům na trati Votice–Benešov. Setkání se koná 15. května 2012 od 17 h v posluchárně C 215 na Fakulta stavební ČVUT v Praze (Thákurova 7, Praha 6).

V rámci modernizace trati pro zajištění požadované propustnosti a zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h vzniklo na traťovém úseku Votice–Benešov u Prahy pět nových dvoukolejných železničních tunelů. Čtyři z nich – Votický, Olbramovický, Tomický I a Zahradnický se staly pro svá zajímavá technická řešení námětem další přednášky v rámci cyklu Betonářských úterků.
 
Program
● Specifika výstavby hloubeného tunelu – Votický tunel; Ing. Libor Mařík, vedoucí odd. geotechniky a podzemních staveb – IKP Consulting Engineers, s. r. o.;
● Ražené tunely – Olbramovický a Tomický I; Ing. Libor Mařík, vedoucí odd. geotechniky a podzemních staveb – IKP Consulting Engineers, s. r. o.;
● Nejdelší tunel na nově budovaném úseku – Zahradnický tunel; Ing. Jiří Mára, odpovědný projektant – Metroprojekt Praha, a. s.;
● Diskuze
 
Počet účastníků je omezen na 120 osob. Vstup je pro přihlášené zdarma. Letáček s přihláškou najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele