Konference, semináře

70. Betonářský úterek: Národní knihovna – revitalizace areálu pražského Klementina

Česká betonářská společnost pořádá 70. Betonářský úterek, tentokrát na téma Národní knihovna – revitalizace areálu pražského Klementina. Seminář se koná 9. října 2012 na Stavební fakultě ČVUT v Praze (Thákurova 7, Praha 6-Dejvice) v posluchárně C 204 mimořádně od 18 hodin.
Klementinský areál patří svojí rozlohou dvou hektarů, kulturněhistorickou hodnotou, ale i využitím jako sídlo Národní knihovny ČR k nejvýznamnějším kulturním statkům České republiky, a proto je prohlášen národní kulturní památkou. Hlavní období výstavby je ohraničeno lety 1578 až 1726 a je spjato s řadou nejvýznamnějších architektů a umělců baroka v Českých zemích. Novodobé úpravy areálu pro potřeby knihoven byly realizovány zejména Ladislavem Machoněm v letech 1924 až 1936. Přes intenzivní snahy o vybudování nových účelových budov pro potřeby klementinských knihoven od poloviny 60. let 20. století bylo nakonec na základě vládního usnesení rozhodnuto revitalizovat pro potřeby Národní knihovny ČR její tradiční sídlo v Klementinu. Podmínkou úspěšnosti revitalizace je souběžná rekonstrukce stávajícího Centrálního depozitáře knihovny v Hostivaři a jeho další dostavba. Náklady na rekonstrukci a revitalizaci Klementina činí cca 1,9 mld. Kč a budou hrazeny zčásti z prostředků zrušeného Fondu národního majetku, po jejich vyčerpání pak z prostředků státního rozpočtu. Náklady na výstavbu depozitářů a provozních ploch v Hostivaři činí cca 400 mil. Kč a jsou hrazeny ze státního rozpočtu.
 
Program
● Přehled stavebního vývoje Klementina, Ing. arch. Hana Vermachová – Metroprojekt Praha, a. s.,
● Památková rehabilitace Klementina, PhDr. Josef Holeček – člen poradního sboru revitalizace Klementina,
● Klementinum – knihovna pro 21. století?, PhDr. Hanuš Hemola, náměstek pro knihovní fondy a služby – Národní knihovna ČR,
● Klementinum – projektové řešení, Ing. arch. Miroslav Rous – Metroprojekt Praha, a. s.,
● Diskuze
 
Účast na semináři je pro přihlášené zdarma, leták s přihláškou najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele