Konference, semináře

Aktualizace programu konference Regenerace bytového fondu

Výsledky kontrol jednotlivých projektů zařazených do programu Zelená úsporám budou spolu s důsledky zjištěných nedostatků představeny na VII. ročníku celostátní odborné konference Regenerace bytového fondu. Konference se koná ve dnech 8. a 9. listopadu 2011 v Hradci Králové.
Dalšími zařazenými tématy mimo jiné jsou:
– Dopady ustanovení směrnice Evropského parlamentu a RADY 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD) na navrhování budov v ČR;
– Prognóza budoucího vývoje státní podpory regenerace bytových domů;
– Rekonstrukce a regenerace budov občanské vybavenosti a využití dotací z programů IPRM nebe OPŽP;
– Zateplování historických budov a využití vnitřních kapilárních zateplovacích systémů;
– Sanace již provedených zateplovacích systémů.
 
Uzávěrka přihlášek je již 2 listopadu. Program, přihlášku a další informace o konferenci naleznete zde.
tisková zpráva