Konference, semináře

Betonářské dny 2012

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2012 se v kongresovém centru AlDIS v Hradci Králové (Eliščino nábřeží 375) uskuteční 19. ročník Betonářských dnů. 
 Konference opět přinese hodnotný program odborných přednášek, sekci posterů i oblíbené Betonářské kino. Před závěrem roku 2012 nabídnou i bohatý společenský program, tradiční dva společenské večery, tematickou výstavu a v neposlední řadě i dostatek prostoru pro odborné diskuse a přátelská setkání.
Vysokou prestiž BD 2012 podpoří jednak obvyklá sekce vyzvaných přednášek významných zahraničních hostů, ale zcela nově i fakt, že pořadatel konference, Česká betonářská společnost zažádá o zařazení anglických verzí článků ze sborníku k BD 2012 do prestižní databáze CPCI (Conference Proceedings Citation IndexTM) s následným promítnutím do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) ČR. ČBS věří, že tento krok ještě zvýší zájem autorů ze sféry výzkumu a vývoje a v důsledku povede k dalšímu zkvalitnění odborného programu konference.
Betonářské dny jsou tradičně výroční, průřezovou a bilanční konferenční akcí, která si klade v odborné rovině za cíl seznámit účastníky s nejvýznačnějšími betonovými konstrukcemi uplynulého roku v České republice i v zahraničí a s nejdůležitějšími novinkami v oblasti navrhování i provádění betonových konstrukcí.
Souběžně s konáním konference proběhne ve foyeru KC ALDIS výstava výrobků, technologií a firem zabývajících se betonem a betonovými konstrukcemi.
 
Tematické okruhy
A – Vyzvané přednášky
B – Výzkum a technologie
C – Modelování a navrhování
D – Významné realizace (D1 – Budovy; D2 – Mosty; D3 – Tunely a podzemní stavby; D4 – Jiné konstrukce a stavby)
E – Rekonstrukce, revitalizace, konverze
F – Beton v architektuře, designu a umění
G – Betonářské kino 2012
 
Kontakt
ČBS Servis, s. r. o.
Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 173, 222 316 195
Fax:222 311 261
bd@cbsservis.eu, www.cbsbeton.eu
 
Další informace o Betonářských dnech najdete zde.
 
mi podle podkladů pořadatele