Konference, semináře

Betonářské dny 2016 – výzva k přihlášení příspěvků

Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2016 se v Litomyšli uskuteční 23. Betonářské dny. Pořadatel, Česká betonářská společnost. Až do 13. června 2016 je možné přihlásit svůj příspěvek prostřednictvím on-line formuláře.

Betonářské dny jsou průřezovou konferencí, která si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s novinkami v oboru i s novými zajímavými betonovými stavbami u ČR i v zahraničí.

Tematické okruhy
A
Vyzvané přednášky
B Historie betonového stavitelství v ČR
C Výzkum a technologie
D Modelování a navrhování
E Beton a udržitelný rozvoj
F Významné projekty a realizace:
F1 Budovy
F2 Mosty
F3 Tunely a podzemní stavby
F4 Vodohospodářské stavby
F5 Jiné konstrukce (popř. prefabrikované prvky, nové výrobky z betonu apod.)
G Rekonstrukce, revitalizace, konverze a sanace
H Normy, předpisy, certifikace

Konferenci bude předcházet tradiční společenský večer – ve středu 30. listopadu 2016.
Podrobnější informace najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele