Konference, semináře

Betonářské dny 2016

Betonářské dny 2016 se budou konat 30. listopadu a 1. prosince 2016 opět v prostorách Evropského školicího centra, o. p. s., v Litomyšli. Tradiční společenský večer se uskuteční ve středu 30. listopadu 2016. 

Betonářské dny jsou tradičně průřezovou konferencí, která přináší přehled vývoje oboru za uplynulý rok. Program dopňuje ho také rozsáhlá sekce posterů a výstava Beton 2016, na níž se prezentují výrobci a dodavatelé technologií a výrobků pro betonové stavitelství.

Tematické okruhy
● A Vyzvané přednášky
● B Historie betonového stavitelství v ČR
● C Výzkum a technologie
● D Modelování a navrhování
● E Beton a udržitelný rozvoj
● F Významné projekty a realizace:
– F1 Budovy
– F2 Mosty
– F3 Tunely a podzemní stavby
– F4 Vodohospodářské stavby
– F5 Jiné konstrukce (popř. prefabrikované prvky, nové výrobky z betonu apod.)
● G Rekonstrukce, revitalizace, konverze a sanace
● H Normy, předpisy, certifikace

V rámci společenského večera Betonářských dnů budou vyhlášeny také výsledky soutěže Vynikající betonová konstrukce 2016. Přihlásit dílo je možné do 30. 9. 2016. Soutěž je vypsána pro betonové konstrukce/stavby s výrazným podílem betonu ve třech kategoriích:
● Budovy,
● Mosty,
● Tunely a ostatní inženýrské stavby.

Ceny ČBS se udělují za konstrukce/stavby realizované na území ČR nebo – při podstatné účasti tuzemských firem na projektovém a realizačním zajištění dané konstrukce/stavby – i mimo území ČR, a to v letech 2011–2016.

Kontakt
Česká betonářská společnost ČSSI
Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel. 775 124 100, 605 325 366
E-mail:  johova@cbsbeton.eu, vich@cbsbeton.eu
www.cbsbeton.eu
mi podle podkladů pořadatele