Konference, semináře

Cesty na zkušenou – studentský program k získání praxe

Centrum pasivního domu společně s partnery z řad vysokých škol a zástupců firem představilo při příležitosti konference a výstavy Pasivní domy 2012 program Cesty na zkušenou, který by měl studentům napomoci získat během studia praktické dovednosti a kontakt se stavební praxí.
Projekt Cesty na zkušenou, který začal v srpnu letošního roku, usiluje o znalostní transfer mezi terciárním a komerčním sektorem v oblasti stavebnictví. Reaguje tak přímo na to, co většina firem vnímá jako nejpalčivější při přijímání nových mladých architektů, projektantů či techniků ve výstavbě – tj. absenci praktické znalosti řešené problematiky energeticky úsporných domů. S ohledem na legislativní trend v České republice i v celé Evropě budou muset dnešní studenti již brzy velmi dobře umět reagovat na nové požadavky týkající se energetické náročnosti novostaveb i rekonstrukcí budov.
Projekt jr určen pro studenty VŠ a VOŠ architektonických a stavebních směrů, pedagogické a akademické pracovníky VOŠ a další další pracovníky zabývající se vzděláním, výzkumem a vývojem v oblasti architektury a stavebnictví
V rámci projektu by měli studenti získat praxi u renomovaných stavebních firem, architektonických a projekčních ateliérů, což by jim mělo napomoci v jejich šancích na uplatnění na trhu práce. Pro zúčastněné firmy je to naopak příležitost napomoci při výchově budoucích zaměstnanců a celkově by měl projekt zlepšit propojení praxe s výukou a překlenout jisté odtržení akademiků od praxe, které pociťují firmy.
Výše uvedených cílů se dosáhne prostřednictvím realizace těchto hlavních aktivit:
● Exkurze v Čechách i v zahraničí – V průběhu projektu se uskuteční přes třicet vzdělávacích exkurzí do výrobních provozů, rozestavěných, či již dokončených pasivních a nízkoenergetických domů. Několik desítek objektů v Čechách i zahraničí tak navštíví tisícovka studentů stavebních oborů, kterým kvalifikovaný odborný výklad zajistí přední experti na danou oblast.
● Stáže v Čechách i v zahraničí – Na odborných stážích, v délce od 2 do 13 týdnů, se v projekčních kancelářích, energetických auditorských kancelářích a u firem zabývajících se realizací energeticky úsporných staveb či výrobou nebo dodávkou systému pro šetrné domy proškolí více než 160 studentů stavebních oborů. Každý student na praxi získá svého kouče – zkušeného odborníka, který se mu bude po dobu zaškolování věnovat. Student i firma budou v rámci stáže finančně podpořeni z projektu tak, aby byly alespoň z části pokryty jejich náklady.
● Diskusní semináře s experty – Studenti se budou moci v průběhu projektu zúčastnit několika moderovaných diskusních setkání, která proběhnou na každé partnerské škole a budou fungovat jako komunikační platforma pro výměnu názorů a zkušeností mezi zúčastněnými, tedy studenty, pedagogy a pozvanými externími odborníky.
● Vzdělávání pedagogů a odborníků – V neposlední řadě budou podpořeni pedagogičtí pracovníci VOŠ, akademičtí pracovníci VŠ a další odborníci zabývající se vzděláváním, výzkumem a vývojem v oblasti energeticky šetrného stavitelství. Téměř dvě stovky z nich absolvují kurzy soft skill, odborné jazykové vzdělávání a zúčastní se prestižních konferencí a vzdělávacích stáží nejen v ČR, ale po celé Evropě.
 
První seznamovací semináře, kde byl projekt a jeho možnosti představeny studentům, pedagogům a zástupcům firem, proběhly na jednotlivých školách hned na začátku semetru – na konci září a v první polovině října 2012 – a zúčastnilo se jich několik stovek zájemců. Během tří týdnů si začaly první desítky studentů domlouvat stáže. A rozjíždí se také program vzdělávacích exkurze. Už 2. listopadu vyrazí autobus na první tour po České republice, v rámci které studenti navštíví nově zkolaudované poradenské centrum Nadace Partnerství v Brně, rekonstrukci rodinného domu do energeticky pasivního standardu v Lednici, dále navštíví hotel Beatrice – první pasivní hotel v ČR – a na závěr se podívají do bytového pasivního domu v Dubňanech. Během listopadu pak vyjede po Čechách a Rakousku dalších sedm autobusů s více dvěma stovkami studentů, pedagogů a dalších odborníků.
Projekt má zajištěno financování do konce školního roku 2013/2014, a to z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozpočet je celkem 25,7 mil. Kč.
Hlavním řešitelem projektu je Centrum pasivního domu, partnery jsou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni, Vysoké učení technické v Brně (Fakulta architektury a Fakulta stavební), Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (Fakulta stavební) a Mendelova univerzita v Brně. Do programu by se mělo zapojit zhruba 50 firem z řad výrobců stavebních materiálů, projekčních a architektonických kanceláří.
V současnosti se dolaďuje systém komunikace mezi firmami, školami a studenty, probíhají jednání s dalšími subjekty a připravuje se spuštění informačního portálu projektu, který by měl mj. posloužit pro studenty jako jakási burza nabídek praxe ověřených garantem projektu, Centrem pasivního domu.
tisková zpráva, mi