Konference, semináře

Konference Aktuální ekonomické a politické problémy lesnicko-dřevařského sektoru

Česká lesnická společnost ve spolupráci s Ústavem lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky a Lesnickou a dřevařskou fakulta MU pořádá ve dnech 18. až 19. 9. 2013 v Brně v prostorách Mendelovy univerzity (Zemědělská 3) dvoudenní konferenci s názvem Aktuální ekonomické a politické problémy lesnicko-dřevařského sektoru. Na konferenci přislíbili účast vrcholní představitelé lesnického a dřevařského sektoru.
Charakteristika akce:
Les je významným zdrojem trvale obnovitelné dřevní suroviny ČR a poskytuje nenahraditelné společenské funkce. Na to navazuje dřevařský zpracovatelský průmysl. Práce v lesnických a dřevařských podnicích je významným zdrojem obživy ve venkovských oblastech. V současné době má lesnicko-dřevařský sektor bezesporu řadu ekonomických a politických problémů. Cílem konference je tyto problémy lépe identifikovat a pomoci při hledání cest pro jejich řešení.
Konference je určena vlastníkům lesů (včetně vlastníků z řad měst a obcí), pracovníkům v lesním hospodářství, politickým představitelům, pracovníkům státní správy, odborným lesním hospodářům, představitelům školství, vědy a výzkumu (včetně studentů lesnických škol), představitelům místních akčních skupin, odborným poradcům a dalším aktérům zabývajícím se lesnictvím, dřevozpracujícím průmyslem a rozvojem venkova.

 
Kontaktní osoba:
Ing. Josef Lenoch, Ph.D.
Kontaktní telefon: 545 134 076
Kontaktní e-mail: josef.lenoch@mendelu.cz
www.cesles.cz
 

tisková zpráva, wd