Konference, semináře

Konference BIM ve stavebnictví 2016

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Svazu měst a obcí České republiky pořádá dne 2. června 2016 druhý ročník konference BIM ve stavebnictví 2016. Konference se koná v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Václavské nám. 31, Praha 1).

Konference bude zaměřena na modernizaci a spolupráci ve stavebnictví prostřednictvím metodiky BIM. Tato spolupráce se dotýká především projektantů, stavebních firem dodavatelů, investorů, stavebníků, státní správy, facility managementu a také škol. Všechny čeká mnohem těsnější spolupráce než dosud. V plénu vystoupí odborníci k uvedené problematice, zhodnotí současný stav zavádění BIM a upřesní představu jeho dalšího vývoje v jednotlivých oblastech stavebnictví. V neposlední řadě seznámí posluchače i se zahraničními zkušenostmi.
Mimo plenární část jsou připraveny i praktické workshopy na tato témata:
● BIM ve vzdělávání na středních a vysokých školách, celoživotní vzdělávání
● BIM jako nástroj komunikace mezi projektantem a dodavatelem stavby
● Veřejný a soukromý investor, jeho požadavky a očekávání spojené s BIM
● Využití BIM jako nástroje lepšího uplatnění výrobků ve stavbě

Souběžně s konferencí připravuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství spolu s CZ BIM výstavu Miniexpo Technologie pro BIM.
Podrobnosti k programu a přihlašovací formuláře naleznete zde

mi podle podkladů pořadatele