Konference, semináře

Konference Budovy a prostředí 2010

Ústav pozemního stavitelství FAST VUT v Brně pořádá mezinárodní konferenci Budovy a prostředí pod záštitou děkana FAST VUT v Brně prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc. Konference se koná 20. a 21. října 2010 na FAST VUT v Brně, Veveří 95.
Cílem konference je seznámit širokou veřejnost s výsledky výzkumu a praxe týkajících se udržitelné výstavby využíváním alternativních a obnovitelných stavebních materiálů. Konference je určena pro projektanty, stavební manažery, investory a odborníky z akademické a výzkumné sféry a další zájemce z řad odborné veřejnosti.
 
Adresa pro registraci účastníků:
Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.
ÚPST, FAST, VUT v Brně
Veveří 95
602 00 Brno
 
Více informací a přihlášku najdete zde.
wd