Konference, semináře

Konference Building Efficiency

Ve čtvrtek 7. června 2012 se ve vile Grébovka v Havlíčkových sadech na Praze 2 koná odborná konference Building Efficiency 2012 věnovaná energetickým perspektivám ve stavebnictví a architektuře ve vztahu k nové evropské směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD II).
Konference se pořádá u příležitosti 1. ročníku česko-slovenské soutěže energeticky, architektonicky a konstrukčně výjimečných staveb Building Efficiency Awards (BEFFA).
Konference rozdělená do dvou tematických sekcí – stavební a ekonomické – si bude klást otázky, jak je na novou směrnici připraveno stavebnictví a odborná veřejnost v Česku i na Slovensku, jaké bude mít směrnice ekonomické dopady a jaké skýtá příležitosti, jaké jsou zkušenosti ze zahraničí anebo jak se s požadavky bude vyrovnávat realitní trh. Stavební panel tak například nabídne přednášku profesora Zdeňka Bittnara z ČVUT na téma připravenosti projektantů na navrhování staveb podle evropské směrnice o energetické náročnosti budov. V ekonomické sekci se mimo jiné přední český ekonom Petr Zahradník pokusí vyčíslit očekávané ekonomické dopady strategie EU 2020. 
Program a přihlášku na konferenci najdete na webu www.beffa.eu.
převzato z www.stavbaweb.cz