Konference, semináře

Konference Bytové domy – moderní formy výstavby a revitalizace

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, ČSSI, ČKAIT, Státní fond životního prostředí ČR, ČKA a FAST VŠB-TU Ostrava zvou na mezinárodní konferenci Bytové domy – moderní formy výstavby a revitalizace. Akce se koná v rámci Dnů stavitelství a architektury 4. listopadu 2010 od 9 h na adrese Nadace ABF, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1. Záštitu převzala ministerstva pro místní rozvoj a životního prostředí ČR.
Konference je zaměřena na zásadní změnu v přístupu k výstavbě a regeneraci bytových domů z hlediska energetické efektivnosti, nového architektonického přístupu a standardu bytů, jejich vybavení i jejich lokalizaci. Je určena pro inženýry, architekty, projektanty, stavebníky, stavební firmy, stavební úřady, dodavatele staveb, uživatele staveb, výrobce stavebních materiálů, investory, developery, družstevníky, správce bytového fondu apod.
Odborný garant: Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.,
Organizační garant: Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 31, 110 00 Praha
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška zde.
 
Program:
– Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj: Úvodní slovo;
– JUDr. Jan Wagner: 10 let SFRB;
– Ing. Irena Plocková: Bydlení, energetika, životní prostředí;
– Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.: Specifika a podmínky rozvoje bydlení;
– Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, Ing. arch. Josef Smola, akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Miloš Solař, Ing. Jan Bárta: Prezentace Manuálu energeticky úsporné architektury – výsledek studijní práce České komory architektů;
– Ing. arch. Josef Smola: Pasivní domy v zahraničí;
– Prof. Ing. Petr Hájek, CSc.: Národní certifikační systém kvality budov SBToolCZ;
– Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.: Bydlení v soutěžích po roce 2000 a nejen v nich;
– Ing. arch. Josef Smola: České příklady pasivních domů a bytů;
– Mgr. Yvona Pěnkavová: Využití výhod modulové koupelny při rekonstrukci bytového domu;
– Ing. Daniel Veselý: Trendy řešení systémové techniky v pasivních domech.
 
Přípravný výbor:
Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., SFŽP ČR
JUDr. Jan Wagner, ředitel SFRB
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., president SIA ČR – Rady výstavby
Ing. Svatopluk Zídek, president ČSSI
Doc. Ing. Václav Beran, DrSc., člen vědecké rady FSV ČVUT
Doc. Ing. František Kuda, CSc., vedoucí katedry MI, VŠB-TU Ostrava
Ing. arch. Josef Smola, ČKA
JUDr. Ivan Přikryl, Společnost pro rozvoj bydlení
Ing. Tomáš Chromý, ČKAIT, viceprezident ČSSI
 
Součástí konference budou:
– výstava Saské pasivní domy,
– výsledky studentské soutěže Bydlení v 21. století,
– výstava Stavby roku 2010,
– Prezentace vybraných výrobků a technologií.
 
wd, tisková zpráva