Konference, semináře

Konference Historické budovy a jejich energetická efektivnost 2016

Dne 16. června 2016 se ve Willembergově sálu (217) na Novotného lávce 15 v Praze koná konference Historické budovy a jejich energetická efektivnost. Cílem konference je zajistit plnohodnotné užívání historických budov se zdravým vnitřním prostředím a energetickou efektivností při respektování památkové ochrany. Sbližovat stanoviska a přístupy státní památkové péče, stavebníků a projektantů úprav historických budov.

Navazuje na konference Tepelná ochrana historických budov 2006, 2010, Historické budovy a jejich nízká energetická náročnost 2014 a Historické budovy a jejich energetická efektivnost 2015. Program tvoří přednášky zástupců státní správy (Ing. Vladimír Sochor, MPO; Ing. Jakub Hrbek, SFŽP), Národního památkového ústavu (Ing. arch. Marie Bartošová), odborníků na zateplování (Ing. Jiří Šála, CSc.; MODI) a mnoha dalších zajímavých přednášejících.

Podrobný program najdete zde.

wd