Konference, semináře

Konference JUNIORSTAV 2012

Na půdě Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně se již tradičně koná odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV. Letošní, čtrnáctý ročník proběhne ve čtvrtek 26. ledna. 2012. Záštitu nad celou akcí převzal rektor VUT prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA; a děkan Fakulty stavební VUT v Brně prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
Konference je určena pro všechny studenty doktorského studijního programu v prezenční i kombinované formě studia nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Účast na konferenci je možná prostřednictvím přednášky a publikace článku ve sborníku konference. Letos je přihlášeno 446 účastníků.
V rámci konference získávají studenti doktorského studia příležitost nejen pro publikaci výsledků své vědecko-výzkumné činnosti, jejich prezentaci před širší veřejností, ale i k diskusi o odborných problémech. V průběhu konference mohou také navázat kontakty s kolegy z domácích i zahraničních vysokých škol a univerzit, popř. navázat spolupráci s praxí.
 
Program konference:
8:30 Slavnostní zahájení konference v aule Fakulty stavební
Úvodní slovo rektora VUT v Brně
Úvodní slovo děkana Fakulty stavební VUT v Brně
9:30 Jednání v sekcích
18:00 Oficiální zakončení konference v aule Fakulty stavební
19:00 Společenský večer v reprezentačních prostorách Fakulty stavební
 
Pozvánka s důležitými informacemi je ZDE.
wd