Konference, semináře

Konference Nano- & Makromechanika 2015

Dne 17. září 2015 pořádá katedra mechaniky Fakulty stavební ČVUT 6 ročník konference Nano- & Makromechanika 2015. 

Konference Nano- & Makromechanika 2015Hlavním cílem konference je prezentování výsledků získaných v rámci řešení specifického výzkumu na ČVUT v Praze formou studentské grantové soutěže 2015 (SGS ČVUT 2015).

Tematické okruhy
● Testování vlastností stavebních materiálů na nano- a makroúrovni
● Destruktivní a nedestruktivní metody při stanovení mechanických vlastností stavebních materiálů
● Závislost mezi parametry na nano- a makroúrovni
● Využití nanotechnologií ve stavebnictví
● Počítačové simulace chování stavebních konstrukcí

Podrobné informace a přihlašovací formulář najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele