Konference, semináře

Konference Nekonvenční zdroje elektrické energie byla úspěšná

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a Česká elektrotechnická společnost uspořádaly již 33. ročník mezinárodní konference Nekonvenční zdroje elektrické energie (NZEE). Letošní ročník se konal od 21. 5. do 23. 5. 2012.
Celá konference se nesla ve velmi přátelském duchu a na vysoké odborné úrovni. Letošní ročník hodnotí celý organizační výbor jako velmi vydařený. „Dokonce jsme zažili pět minut slávy – živý rozhovor pro celostátní rádio ČRo2,“ dodává s úsměvem doc. Ing. Petr Bača, Ph.D., hlavní organizátor konference.
Největší přínos mezinárodní konference je v setkání široké odborné veřejnosti a konfrontaci různých pohledů na problematiku obnovitelných zdrojů elektrické energie ať již z hlediska výkonové elektrotechniky, kybernetiky, elektrochemie nebo dalších vědních oborů. Jednoznačný závěr má letos konference v oblasti výrazného posunu směrem k nejrůznějším typům úložišť elektrické energie a stále narůstající zájem o chytré sítě (smart grids). Nejdiskutovanějším tématem letošního roku byla fotovoltaika, a také úložiště elektrické energie.
Největší osobností letošní konference byl jednoznačně slovenský účastník Marek Slávik (DITECH SGK, a. s.), kterého považuje odborná komise konference za chodící encyklopedii a svým neuvěřitelně širokým záběrem vědomostí udivoval přítomné.
Doprovodný program byl dán hlasováním účastníků, v anketě zvítězil Dalešický pivovar a jaderná elektrárna Dukovany. „Myslím, že obě exkurze se setkaly s úspěchem, i když mé srdce technika bylo především uneseno v jaderné elektrárně,“ dodává Bača.
tisková zpráva