Konference, semináře

Konference Ocelové konstrukce 2016

V úterý 31. května 2016 se v prostorách Státních léčebných lázní Karlova Studánka (hlavní lázeňská budova Libuše) koná 18. ročník konference Ocelové konstrukce.

Pořadatelem je Česká asociace ocelových konstrukcí ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně, organizační zabezpečení konference má na starosti Sekurkon, s. r. o.
 
Tematické okruhy
I. Projektování a návrh ocelových konstrukcí, odborný garant doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D., VŠB-TU Ostrava;
II. Realizace staveb, odborný garant Ing. Milan Pilgr, Ph.D., VUT v Brně;
III. Technologické ocelové konstrukce v energetice, odborný garant Ing. Lubomír Gogela, VÍTKOVICE a. s.;
IV. Materiálové inženýrství, výroba a kvalita oceli, povrchová ochrana, údržba, nové materiály, trendy, legislativa, odborný garant Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., VŠB-TU Ostrava.

Pro omezený počet účastníků je na středu 1. června připravena fakultativní exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Podrobnější informace o konferenci a přihlašovací formulář najdete zde.

Sekretariát konference
SEKURKON, s. r. o.
Ing. Helena Šubrtová
Thámova 18, 180 00 Praha
tel. 224 817 994, 773 544 449
subrtova@sekurkon.cz
mi podle podkladů pořadatele