Konference, semináře

Konference Progress 2014

Stavební fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava pořádá 6. 11. 2014 ve svých prostorách (Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba) mezinárodní konferenci Progress zabývající se novinkami z oboru energetiky budov, vnitřního prostředí budov a inteligentních systémů řízení budov.

Letošní, třetí ročník konference nese podtitul Nové trendy v energetice, inteligentní budovy, energeticky soběstačné budovy. Hlavním cílem je seznámit účastníky s novinkami z oboru energetiky budov, vnitřního prostředí budov, inteligentních systémů řízení budov. Konference je určena studentům, pedagogům, projektantům, architektům, zástupcům partnerských firem a spolupracujících subjektů a v neposlední řadě zájemcům z řad veřejnosti.

Nosná témata
● Nové trendy v energetice – evropská legislativa, dotační programy ČR, využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR a ve světě, energetický management budov;
● Inteligentní budovy – monitorování a inteligentní řízení technických systémů budov, kvalita vnitřního prostředí budov;
● Energeticky soběstačné budovy – stavební materiály a konstrukce, efektivní vytápění, větrání a chlazení vnitřních prostor, energetická náročnost budov.

Podrobné informace a přihlášku najdete na webu http://prostredistaveb.vsb.cz.
mi