Konference, semináře

Konference Regenerace bytového fondu a staveb občanské vybavenosti

Již IX. ročník celostátní odborné konference Regenerace bytového fondu a staveb občanské vybavenosti se uskuteční 12. a 13. listopadu 2013 tradičně v Hradci Králové. Díky ohlasům, především odborné veřejnosti a účastníků z řad státní správy a samosprávy, byly k tradičním tématům zařazeny přednášky z těchto oblastí:
• očekávané změny ve formě veřejné podpory a dotací poskytovaných jak na rekonstrukci, tak na novou výstavbu bytových domů a staveb občanské vybavenosti;
• povodně 2013 – zkušenosti ze sanace zasažených budov a prevence před opakováním chyb ze sanací po povodních v roce 2002 a 2006;
• oceňování stavebních prací – předpokládaná a skutečná cena díla, minimalizace rozdílů při zpracování rozpočtů;
• kontroly Státní energetické inspekce nad dodržováním zákona o hospodaření energií zvláště u bytových domů a veřejných budov;
• dopady legislativních změn (revize novely zákona č. 406/200 Sb., o úsporách energií a prováděcí vyhlášky č. 148/2007) na navrhování a provádění rekonstrukcí budov;
• budoucnost energeticky úsporných budov u bytové výstavby a veřejných budov;
• sanace zateplovacích systémů, novelizace norem pro zdvojování zateplovacích systémů.
 
Celý program a bližší informace o konferenci naleznete zde.
On-line přihláška je zde.
tisková zpráva