Konference, semináře

Konference Regenerace bytového fondu a staveb občanské vybavenosti

Jubilejní, X. ročník celostátní odborné konference Regenerace bytového fondu a staveb občanské vybavenosti se uskuteční 11. a 12. listopadu tradičně v konferenčním centru Aldis v Hradci Králové. 

Regenerace bytového fondu a staveb občanské vybavenosti – programNa základě ohlasů především odborné veřejnosti a účastníků z řad státní správy a samosprávy, byly k tradiční tématům zařazeny přednášky z těchto oblastí:
● změny ve formě veřejné podpory a dotací poskytovaných v programovém období 2014–2020 jak na rekonstrukci, tak na novou výstavbu bytových domů, budov občanské vybavenosti a dalších budov ve vlastnictví státu, samospráv a privátního sektoru;
● aktuální informace k plánovanému rozšíření programu Nová Zelená úsporám i na bytové domy;
● dodržování požadavku na zajištění výměny vzduchu v místnostech u zateplovaných objektů;
● dopady legislativních změn (revize novely zákona č. 406/200 Sb o úsporách energií a prováděcí vyhlášky č. 148/2007) na navrhování a provádění rekonstrukcí budov;
● sanace zateplovacích systémů, novelizace norem pro zdvojování zateplovacích sytémů;
● zkušenosti expertů s přípravou podkladů pro provádění staveb a následnou realizací staveb.

Podrobný program a bližší informace o konferenci, včetně elektronické přihlášky naleznete na www. regeneracebytovehofondu.cz.
mi podle podkladů pořadatele