Konference, semináře

Konference Tepelná ochrana a energetická náročnost budov 2012

Ve dnech 27. a 28. 11. 2012 se v hotelu Santon (Přístavní 38, Brno) koná konference Tepelná ochrana a energetická náročnost budov 2012. 
 Cílem konference je seznámit odbornou i laickou veřejnost s novinkami v předpisech o energetické náročnosti budov, zejména zákonem č. 318/2012 Sb. (novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií), novou vyhláškou o energetické náročnosti budov, příslušnými TNI, ČSN 73 0540-2 v platném znění. Témata konference jsou zaměřena na novinky v požadavcích, podmínky zpracování průkazů energetické náročnosti a jejich kontroly, podrobnosti navrhování a provádění staveb s velmi nízkou energetickou náročností, včetně kontroly těchto činností. Těžiště přednášek je ve stavební části, jejíž základem je tepelná ochrana budov. Pozornost je však věnována i technickým systémům, jejich optimálnímu návrhu a provozování. Technická řešení doplní zkušenosti s ekonomikou výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie.
 
Podrobná program konference najdete zde.
Možnosti přihlášení:
– přes on-line přihlášku na www.azpromo.cz,
– na e-mail: azpromo@azpromo.cz,
– faxem na číslo 286 882 021,
– poštou na adresu: AZ Promo s.r.o., Dělnická 54, 170 00 Praha 7.
 
mi podle podkladů pořadatele