Konference, semináře

Kurz Geometrická přesnost ve stavebnictví

Betonconsult, s. r. o., a Sdružení pro sanace betonových konstrukcí zvou na kvalifikační jednodenní kurz Geometrická přesnost ve stavebnictví. Koná se 11. 2. 2011 v Konferenčním centru VŠCHT, Praha 4-Kunratice.
Nový kurz na téma geometrická přesnost obecně, základy teorie, platné tuzemské normy. Geometrická přesnost betonových konstrukcí, geometrická přesnost podlah, metody měření geometrické přesnosti, příklady vad vyplývající z geometrické přesnosti, zahraniční normy.
Přednášejí:
Doc. Ing. J. Dohnálek, CSc; doc. Ing. Z. Matějka, DrSc.; Ing. V. Šanda; Ing. P. Tůma, Ph.D.
 
Program kurzuOdborný garant:
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Tel: +420 602 324 116,
 
Organizační garant:
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Tel: +420 724 080 924,
 
O absolvování kurzů je vydáváno osvědčení s platností 3 roky. Kurz je akreditován Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a Českou komorou architektů a hodnocen v obou vzdělávacích programech 3 body.
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku na kurz zašlete poštou, faxem nebo e-mailem na:
BETONCONSULT, s. r. o.
V Rovinách 123, 140 00 Praha 4
Tel./fax: +420 244 401 879
 
On-line přihláška je zde. Podrobnosti najdete na stránkách www.dohnalek.org.
wd