Konference, semináře

Kurz Navrhování pasivních domů

Centrum pasivního domu připravilo desetidenní kurz pro architekty, stavební inženýry a techniky ve stavebnictví, zaměřený na výstavbu v pasivním energetickém standardu.
Po prvních kurzech na podzim 2009 a na jaře 2010 probíhají další kurzy v druhém pololetí 2010. Kurzy probíhají v Praze a v Brně. Není nutné absolvovat kurz celý, ale i jen část podle zájmu a zaměření. Obdobný kurz připravuje v příštím roce také slovenský Institut pro energeticky pasivní domy, přesné termíny nebyly v době publikování tohoto článku k dispozici (více na www.iepd.sk)
Na úhradu kurzovného nebo jeho části lze využít dotační program Vzdělávejte se!.
Kurz je rozdělen do čtyř navazujících modulů, které je možno absolvovat samostatně, celková délka je 80 vyučovacích hodin. Kurz obsahuje všechny tematické okruhy důležité pro záruku kvality stavby a poskytuje užitečné rady od první skici až po finální realizaci projektu pasivního domu. Mezi probírané okruhy patří architektonické a konstrukční řešení, obálka budovy, tepelné mosty, neprůvzdušnost, větrání a vytápění, výpočet energetické náročnosti a optimalizace návrhu pomocí nástroje PHPP, realizace stavby a ekonomika.
V rámci desetidenního kurzu je kombinována teorie, cvičení a praktické ukázky s možností exkurze do pasivních domů tak, aby absolventi získali ucelenou představu o problematice pasivních domů. Kurz je akreditován v rámci programu celoživotního vzdělávání ČKAIT (3 body) a v rámci celoživotního profesního vzdělávání ČKA. Účastníci získají certifikát Centra pasivního domu o absolvování školení.
Kurzy jsou pořádány v rámci mezinárodního projektu CEPH (Certified European Passive House Designer). Cílem projektu je vytvořit databázi architektů a projektantů, kteří budou držiteli evropského certifikátu. Proškolení architekti a projektanti budou schopni navrhovat budovy s ohledem na jejich energetickou náročnost a optimalizaci nákladů, bez kompromisů co do kvality a komfortu bydlení či užívání. Absolventi budou také plně připraveni na složení zkoušky pro získání certifikátu Certified European Passive House Designer.
Odbornými garanty kurzu jsou Aleš Brotánek a Josef Smola, na vedení kurzu se podílí dalších 18 odborníků z praxe.
 
Program
1. část – Obálka budovy
● 1. den: úvod (širší souvislosti, historie, motivace, výhody), základní principy, příklady postavených domů;
● 2. den: obálka budovy – konstrukce, izolace, tepelné mosty – základy;
● 3. den: neprůvzdušnost – termografie, praktické ukázky;
● 4. den: výplně otvorů.
 
2. část – Vytápění a větrání
● 5. den: větrání – teplovzdušné vytápění;
● 6. den: vytápění – rozvody.
 
3. část – PHPP a TNI
● 7. den: výpočet energetické náročnosti budov dle PHPP a TNI, podmínky programu Zelená úsporám;
● 8. den: workshop – výpočet energetické náročnosti budov dle PHPP.
 
4. část – Závěr
● 9. den: stavby občanské vybavenosti, vedení stavby a kontrola kvality;
● 10. den: Ekonomika; opakování a prohloubení znalostí
 
První tři části je možné absolvovat samostatně – jde o soubor volně navazujících přednášek. Čtvrtá, závěrečná část opakuje a prohlubuje získané znalosti předešlých dní a je nabízena pouze v kompletu všech deseti dnů.
 
Termíny
1. část – Obálka budovy
– 27.–30. 9. 2010, Brno
– 2..–5. 11. 2010, Praha
2. část – Vytápění a větrání
– 25.–26. 10. 2010, Brno
– 29.–30. 11. 2010, Praha
3. část – PHPP, TNI
– 27.–28. 10. 2010, Brno
– 1.–2. 12. 2010, Praha
4. část – Závěr
– 8. 11.–9. 11. 2010, Brno
– 7.12. – 8.12.2010, Praha
 
Místo konání
Brněnské termíny: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Administrativní a školicí centrum, Cejl 73, Brno.
Pražské termíny: Zahrada KC/Kulturní Jižní Město, o. p. s., Malenická 1784, Praha 11.
 
Další informace a přihlášku najdete zde.
 
mi