Konference, semináře

Kurz Sanace vlhkých staveb I

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a FAST VUT v Brně pořádá 20. 4. 2011 od 9 h jednodenní kvalifikační kurz SANACE VLHKÝCH STAVEB I. Místem konání je Kloknerův ústav ČVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6-Dejvice.
Kurz je určen pro projektanty pozemních staveb, pro pracovníky investorských, dodavatelských a realizačních firem a pro pracovníky stavebních úřadů. Cílem je seznámit účastníky se základními metodami diagnosticky vlhkých staveb a se způsoby sanace vlhkého zdiva. Současné požadavky na kvalitu stavebních prací vyžadují, aby projektanti a pracovníci odborných firem byli seznámeni s vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu a spolehlivost stavební konstrukce. Účastníci kurzu získají informace o teoretických aspektech pohybu vlhkosti v konstrukcích, o vadách a poruchách staveb, metodách průzkumu staveb, technologiích v oblasti sanací vlhkého zdiva, o metodách kontroly kvality provedených sanačních prací a o předpisech v oblasti zkušebnictví a systému jakosti. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování tohoto kvalifikačního kurzu.
Ke kurzu jsou vydány publikace Diagnostika vlhkých staveb a Sanace vlhkého zdiva, které obdrží každý účastník kurzu.
 
Přednášejí a konzultují:
Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. – Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Ing. Miroslav Havel – znalec v oboru sanací vlhkých staveb
Doc. Ing. Karel Kolář, CSc. – Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. – Kloknerův ústav ČVUT v Praze
 
Program:
– Úvod, teoretické aspekty pohybu vlhkosti zdivem, vady a poruchy (doc. T. Klečka)
– Vliv vlhkosti zdiva na jeho mechanické vlastnosti (doc. J. Kolísko)
– Sanační omítkové systémy, nátěry omítek, sanace fasádních omítek s trhlinami (doc. J. Kolísko)
– Průzkumy staveb (doc. K. Kolář)
– Metody sanace vlhkého zdiva (Ing. M. Havel)
– Netradiční metody sanace vlhkého zdiva (doc.T. Klečka)
– Sanace objektů postižených povodněmi (doc. T. Klečka)
– Kontrola kvality, zkušebnictví, systém jakosti (doc. K. Kolář)
– TEST a předání osvědčení (Ing. Havel, doc. Klečka a doc. Kolář)
 
Kurz je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT s ohodnocením 1 bod.
 
Přihlášku zašlete na adresu:
Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
fax: 221 082 629
e-mail: wta@wta.cz
 
wd