Konference, semináře

Kurz Technický dozor stavebníka

Společnost Betonconsult pořádá 20. 3. 2017 odborný kurz Technický dozor stavebníka – kompetence, práva, povinnosti, odpovědnost. Kurz je zaměřen na požadavky na pohledové betony (bednění a separační prostředky, vliv výztuže, ukládání a ošetřování), příklady vad pohledových betonů, jejich příčiny a možnosti sanace, tuzemská technická pravidla, zahraniční směrnice. Místem konání je Konferenční centrum VŠCHT, Praha 4-Kunratice, Chemická 952.

Kurz je určeny všem pracovníkům ve stavebnictví – pracovníkům stavebních a aplikačních firem, inženýrům, projektantům, architektům, pracovníkům investičních útvarů i státních orgánů, studentům vysokých škol a široké odborné veřejnosti.

Přednášejí:
Ing. Václav Pospíchal, Ph.D., a Ing. Josef Ladra.

Všechny kurzy Betonconsultu jsou zařazeny do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Bodové hodnocení kurzů, podrobné informace o náplni kurzů a on-line přihlášky naleznete na www.betonconsult.cz/kurzy.

On-line přihlášku na kurz Technický dozor stavebníka a podrobnosti najdete zde.

Kontakty:
Betonconsult, s. r. o., Na Veselí 45, Praha 4
e-mail: kurzy@betonconsult.cz; tel.: +420 603 968 821

wd