Konference, semináře

O konferenci Regenerace bytového fondu je mimořádný zájem

Rekordních 408 účastníků se dosud přihlásilo na specializovanou
odbornou konferenci Regenerace bytového fondu,
která se koná 10.–11. listopadu 2009
v Hradci Králové. Přestože registrace na konferenci byla již
uzavřena, mohou se dosud nepřihlášení zájemci konference zúčastnit.

Díky obrovskému zájmu o účast byla akce přesunuta do
velkého sálu kongresového centra Aldis. Pořadatel sice nezaručuje
všem neregistrovaným účastníkům možnost zakoupení obědů
a sborníků přednášek, o důležité a mnohdy zásadní
informace ale určitě nepřijdou.
Konference je zaměřena na regeneraci bytových domů postavených
panelovou i tradiční technologií, reaguje na zásadní změny
v dotačních titulech Nový PANEL a Zelená úsporám. Odborný
garant konference Ing. Petr Kučera, CSc., přizval do přípravného
výboru přední české odborníky z oborů stavební tepelná
technika, technická zařízení budov, stavební mechanika, otvorové
výplně stavebních konstrukcí atd., ale také přestavitele fondů
poskytujících dotace.

Více informací na www.regeneracebytovehofondu.cz.
Bližší dotazy zodpoví organizační garant konference Miroslav
Bezouška, tel.: 724 915 231.