Konference, semináře

Ocelové konstrukce 2013

Sekurkon ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně, pod záštitou děkana Strojní fakulty VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Iva Hlavatého, Ph.D., pořádá 15. ročník konference Ocelové konstrukce. Konference se koná dne 30. května 2013 v prostorách hlavní lázeňská budovy Libuše Státních léčebných lázní Karlova Studánka.
 
Tematické okruhy
● Okruh I: Materiálové inženýrství, výroba a kvalita oceli (odborný garant: prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc., VŠB-TU Ostrava),
● Okruh II: Projektování a návrh ocelových konstrukcí (odborný garant: Ing. Vít Křivý, Ph.D., VŠB-TU Ostrava),
● Okruh III: Realizace staveb (odborný garant: doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc., VUT v Brně),
● Okruh IV: Povrchová ochrana, ekonomické aspekty realizací a údržba ocelových konstrukcí (Odborný garant: Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., VŠB-TU Ostrava),
● Okruh V: Technologické ocelové konstrukce v energetice (odborný garant: Ing. Petr Mohyla, Ph.D., VŠB-TU Ostrava).
 
Program, přihlášku a podrobné informace najdete zde.
 
Sekretariát konference
SEKURKON, s. r. o.
Ing. Helena Šubrtová
subrtova@sekurkon.cz, tel. 773 544 449, 224 817 994
Thámova 18, 180 00 Praha
mi podle podkladů pořadatele