Konference, semináře

Ocelové konstrukce 2014

Sekurkon ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně, pod záštitou děkana Strojní fakulty VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Iva Hlavatého, Ph.D., pořádá 16. ročník konference Ocelové konstrukce. Konference se koná dne 15. května 2014 v prostorách hlavní lázeňská budovy Libuše Státních léčebných lázní Karlova Studánka. 
 
Tematické okruhy
● Okruh I: Materiálové inženýrství, výroba a kvalita oceli, nové materiály, trendy, měřicí přístroje, legislativa
● Okruh II: Projektování a návrh ocelových konstrukcí
● Okruh III: Realizace staveb
● Okruh IV: Povrchová ochrana, ekonomické aspekty realizací a údržba ocelových konstrukcí
● Okruh V: Technologické ocelové konstrukce v energetice
 
Odborným garantem konference je Česká asociace ocelových konstrukcí.
Podrobný program a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele