Konference, semináře

Odborná exkurze – Významné stavby v Brazílii

Z důvodu velkého zájmu vypsala Česká betonářská společnost již 3. běh exkurze Významné stavby v Brazílii. Uskuteční se ve dnech 11. až 21. dubna 2013.
Program je stejně jako v předchozích případech zaměřen na novou výstavbu překotně se rozvíjející Brazílie: inspirativní příklady architektury betonu v São Paulu, Brasílii, Rio de Janeiru/Niterói (a fakultativně i v okolí Foz do Iguaçu). Na programu budou legendární stavby slavných architektů O. Niemeyera a P. M. de Rochy, speciální pozornost bude věnována výstavbě sportovní a dopravní infrastruktury pro Mistrovství světa v kopané 2014 a Letní olympijské hry 2016. Program návštěv staveb a stavenišť bude upřesňován ve spolupráci s partnerskou společností IBRACON, velvyslanectvím ČR v Brazílii a společnostmi účastnícími se výstavby jednotlivých objektů.
Letáček s podrobným programem a formulářem přihlášky najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele