Konference, semináře

Odborné kurzy Betonconsultu v roce 2013

Společnost BETONCONSULT srdečně zve na další ročník odborných kurzů z oblasti stavebnictví, který se uskuteční v lednu až březnu 2013. Kurzy nabízejí účastníkům nové informace a zkušenosti řady špičkových odborníků a poskytují přehled o širokém spektru problematiky, jako jsou sanace betonu a zdiva, pohledové betony a betonové konstrukce, vady a poruchy staveb, geometrická přesnost ve stavebnictví, normové požadavky, legislativní aspekty, aktuální změny ve stavebním zákoně a další.
Kurzy jsou určeny všem pracovníkům ve stavebnictví – pracovníkům stavebních firem, inženýrům, projektantům, architektům, pracovníkům aplikačních firem a investičních útvarů i pracovníkům státních orgánů.
Všechny kurzy jsou zařazeny do projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.
 
28. 1. 2013 Projektování a provádění betonových konstrukcí s ohledem na vznik trhlin
30. 1. 2013 Jak správně projektovat a provádět podlahy
28. 2. 2013 Pohledové betony
25.–27. 2. 2013 Vady a poruchy staveb – poučení z chyb I
4.–5. 3. 2013 Vady a poruchy staveb – poučení z chyb II
7. 2. 2013 Posuzování a opravy zděných konstrukcí
11.–14. 2. 2013 Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí I
18.–21. 2. 2013 Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí II
25. 3. 2013 Velká novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) účinná od 1. 1. 2013
 

Více informací, podrobný přehled kurzů a on-line objednávky naleznete na www.betonconsult.cz/kurzy. Kontaktovat nás můžete na e-mail: kurzy@betonconsult.cz nebo na tel. +420 244 401 879 a +420 724 080 924.
tisková zpráva