Konference, semináře

Odborné kurzy Betonconsultu v zimě a na jaře 2016

Společnost BETONCONSULT zve na odborné kurzy pro stavebnictví, které se konají v lednu až dubnu 2016 v Praze. Kurzy jsou zaměřené na poučení z chyb, problematiku provádění sanací betonových konstrukcí, průmyslových podlah, podlah v bytové výstavbě a pohledových betonů, dále na problematiku legislativního charakteru, která zásadním způsobem určuje formu i úspěšnost podnikání a činnosti ve stavebním sektoru (veřejné zakázky, smlouvy o dílo ve stavebnictví, nový zákon o obchodních korporacích, reklamace a spory).

Kurzy se konají v prostorách Konferenčního centra VŠCHT v Praze 4-Kunraticích (ul. Chemická 952). Všechny jsou zařazeny do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Bodové hodnocení kurzů, podrobné informace o náplni kurzů a on-line přihlášky naleznete na www.betonconsult.cz ZDE.

Kurzy jsou určeny všem pracovníkům ve stavebnictví – pracovníkům stavebních a aplikačních firem, inženýrům, projektantům, architektům, pracovníkům investičních útvarů i státních orgánů, studentům vysokých škol a široké odborné veřejnosti.

 Termín

 Název kurzu

 Přednášející

 25.–28. 1. 2016

 Provádění a kontrola sanací  betonových konstrukcí

 Prof. Ing. Juraj Bilčík, CSc.; doc. Ing. Jiří Bydžovký, doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jan Hromádko, Mgr. Ing. David Jedinák, prof. Ing. Pavel Novák, CSc.; Ing. Václav Pumpr, CSc.; Ing. Richard Schejbal, Ing. Petr Tůma, Ph.D.; Ing. Jiří Zmek

 3. 2. 2016

 Vady a poruchy staveb – poučení z  chyb. Obvodové pláště a střechy

 Ing. Jan Ficenec, Ph.D.; doc. Ing. František Kulhánek, CSc.; Ing. Petr Lorenc, doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.

 4. 2. 2016

 Vícepráce a změny při realizaci  staveb

 Dr. Josef Černohlávek; Ing. Jan Zelenka

 15. 2. 2016

 Projektování a provádění  betonových konstrukcí s ohledem  na vznik trhlin

 Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Václav Pumpr, CSc.; Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.; Ing. Richard Schejbal

 16. 2. 2016

 Pohledové betony

 Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jana Margoldová, CSc.; Ing. Milada Mazurová

 17. 2. 2016

 Vady a poruchy staveb – poučení z  chyb. Hydroizolace

 Ing. Luboš Káně, Ing. Zdeněk Vávra

 22. 2. 2016

 Jak správně projektovat a provádět  průmyslové podlahy

 Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.; Ing. Petr Tůma, Ph.D.

 23. 2. 2016

 Jak správně projektovat a provádět  podlahy v bytové a občanské  výstavbě

 Ing. Ladislav Bukovský, Dr. Eduard Justa, Ing. Jiří Picek, Ing. Petr Ptáček, Ph.D.; Ing. Petr Tůma, Ph.D.

 25. 2. 2016

 Reklamace a spory ve stavebnictví

 Dr. Josef Černohlávek, Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

 21.–22. 3. 2016

 Vady a poruchy staveb – poučení z  chyb. Betonové konstrukce

 Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jan Hromádko; Ing. Richard Schejbal; doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.; Ing. Petr Tůma, Ph.D.; Ing. Jan Zelenka; Ing. Jiří Zmek

 23. 3. 2016

 Vady a poruchy staveb – poučení z  chyb. Ocelové a dřevěné  konstrukce

 Ing. Hana Geiplová, Ing. Petr Ptáček, Ph.D.; doc. Ing. Milan Vašek, CSc.

 24. 3. 2016

 Soudní spory ze smlouvy o dílo ve  stavebnictví

 Dr. Josef Černohlávek

 13. 4. 2016

 Stavbyvedoucí – povinnosti, práva,  kompetence

 Mgr. Ing. David Jedinák

 21. 4. 2016

 Smlouvy o dílo ve stavebnictví

 Mgr. Ing. David Jedinák

Zajímá-li vás konkrétní problematika, zašlete své dotazy spolu s přihláškou na kurz na e-mail: kurzy@betonconsult.cz. Lektor se vašim podnětům bude věnovat v průběhu kurzu.

Kontakty:
Betonconsult, s. r. o., Na Veselí 45, Praha 4
e-mail: kurzy@betonconsult.cz; tel. +420 603 968 821

wd