Konference, semináře

Ohlédnutí za konferencí BIM Day 2012

V úterý 12. června 2012 na Fakultě architektury ČVUT v Praze uspořádala nezisková organizace Odborná rada pro BIM mezinárodní konferenci s tématem „Představit BIM jako užitečný, moderní a efektivní způsob projektování, výstavby a správy budov a infrastruktury“. Za tímto účelem přijeli do Prahy přední evropští odborníci na BIM.
Cílem aktivit Odborné rady pro BIM je zavedení BIM, tj. Informačního modelu budovy, do stavební praxe a rozpoutání diskuse nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do stavebnictví i správy majetku.
Celodenní konference BIM Day 2012 se konala pod záštitou děkanky Fakulty stavební profesorky Aleny Kohoutkové, která svůj vzkaz účastníkům konference předala ústy proděkanky pro rozvoj Fakulty stavební ČVUT docentky Ivy Čihákové. Ta hned na úvod zdůraznila, že Informační model budovy je budoucností oboru stavebnictví. Záštitu konferenci také udělily Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která na konferenci vyslala delegaci v čele s předsedou představenstva Ing. Pavlem Křečkem a prvním místopředsedou představenstva profesorem Aloisem Maternou. Záštitu nad konferencí rovněž převzala radní hlavního města Prahy Aleksandra Udženija. Záštitu udělily také Česká asociace konzultačních inženýrů, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR či Svaz zkušeben pro výstavbu.
Hlavními řečníky konference byli zejména hosté z Velké Británie, kde se v současné době Informační model budovy zavádí do praxe. Patřil mezi ně především Stephen Hamil, ředitel britského institutu pro inovaci v projektování NBS (National Building Specification), Richard Shennan ze společnosti Mott MacDonald nebo paní Tuba Kocatürk z University of Salford.
Konference se zúčastnilo 164 lidí.
Celou tiskovou zprávu najdete zde.
tisková zpráva