Konference, semináře

Ohlédnutí za kurzy Zateplování v praxi

Kurzy Zateplování v praxi postupně zavítaly do Zlína, Tábora, Pardubic, Prahy a Ústí nad Labem, skončily první březnový týden a zúčastnilo se jich dohromady přes 800 řemeslníků. Vzdělávací program určený především pro zaměstnance realizačních firem a řemeslníky, kteří zateplení provádějí, kombinuje teoretickou a praktickou část. Účastníci kurzů získali osvědčení o zaškolení, které mohou uplatnit například v programu Nová Zelené úsporám.
Mezi hlavní probírané oblasti patřilo zateplení fasád, střech a provádění vnitřních konstrukcí. Vedle jednotlivých pracovních postupů se také řešila projektová příprava a odpovědnosti za jednotlivé části stavby a práce. „Podle hlasů z publika bylo znát, že i když jsou kurzy určeny především těm, kteří zateplování na stavbách přímo aplikují, účastní se ho i stavbyvedoucí, projektanti a investoři,“ říká o Zateplování v praxi Romana Janošová, marketingová manažerka Knauf Insulation.
„Návštěvníci kurzů nám potvrzují, že investoři mají u dodavatelů čím dál vyšší požadavky. Dnes se investoři nerozhodují jen podle ceny, ale požadují i vysokou kvalitu, kterou může nabídnout pouze firma, která pravidelně vzdělává své zaměstnance,“ říká Milan Pokrivčák, aplikační specialista Knauf Insulation. „Zajímavá byla bez pochyby diskuse o odpovědnostech při provádění zateplování. Například stále málo společností bere na vědomí fakt, že pokud pro zateplení nepoužijí kompletní certifikovaný systém a prvky v něm různě kombinují, přebírají tím na sebe celou odpovědnost za jeho životnost,“ dodává.
Další informace a fotografie z druhého ročníku kurzů Zateplování v praxi jsou k dispozici na webové stránce www.zateplovanivpraxi.cz. Na stejné adrese v sekci „Studijní materiály“ si absolventi nebo jiní zájemci mohou kdykoli v průběhu roku po jednoduché registraci stáhnout podklady k jednotlivým tématům.

tisková zpráva