Konference, semináře

Podlahy 2010 – program

Pátý ročník odborné konference Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2010 se koná 15. a 16. září 2010 v Kulturním centru Novodvorská v Praze 4. Konferenci pořádá BETONCONSULT, s. r. o., pod záštitou Cechu podlahářů ČR.

První den bude věnován sekci Podlahy, která bude navazovat na předchozí čtyři ročníky konference. Druhý den bude věnován sekci Povrchové úpravy, která má jednak za cíl doplnit spektrum informací, které na konferenci zazní, a v neposlední řadě také vytvořit prostor pro výměnu názorů mezi odborníky v této oblasti.

 
Plánované příspěvky
1. sekce – Průmyslové a technické podlahy – konstrukce podlah
– Návrhy na revizi ČSN 74 4505 z hlediska projektování, provádění a hodnocení kvality betonových průmyslových podlah (doc. Ing. Jiří Dohnálek CSc.; Betonconsult, s. r. o.);
– Přesná výroba vysoce zátěžových průmyslových podlah (Alexander Pröls, Reveco, s. r. o.);
– Styk obvodové stěny a podlahové konstrukce na rostlém terénu jako častá příčina vzniku významného lineárního tepelného mostu v průmyslových budovách, (Ing. Róbert Rudišin, Ph.D.; TÚ v Košiciach, Stavebná fakulta);
– Pěnobeton a polystyrenbeton v podlahových konstrukcích průmyslových budov – možnosti použití (Ing. Róbert Rudišin, Ph.D.; TÚ v Košiciach, Stavebná fakulta; Ing. Walter Scherfel, Sircontec);
– Inovativní podlahové systémy Fortemix pro renovaci průmyslových podlah (Adam Milata, Fortemix, s. r. o.);
– Obvyklé příčiny poškození podlah trhlinami v garážových podlažích (doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.; ČVUT, Kloknerův ústav, Ing. Daniel Makovička, Statika a dynamika konstrukcí);
– Podlahy hromadných garáží (Ing. Ladislav Bukovský).
 
2. sekce – Průmyslové a technické podlahy – povrchy podlah
– Hydroizolační podlahové systémy patrových garáží a parkovacích domů firmy Sika (Ing. Roman Drašner, Sika CZ, s. r. o.);
– Nové možnosti v oblasti vodou ředitelných epoxidových podlahových hmot (Ing. Michaela Vyhnánková, Lena Chemical, s. r. o.);
– Magnezitový potěr jako finální vrstva průmyslových podlah (Ing. Oto Hermann, Rinol CZ, s. r. o.).
 
3. sekce – Podlahy v občanské a bytové výstavbě – konstrukce podlah
– Podlahy z pohledu kročejové neprůzvučnosti (Ing. Jan Pešta, Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.; Dekprojekt, s. r. o.);
– Nové postupy pri riešení útlmu krokového hluku (Ing. Walter Scherfel, Sircontec);
– Navrhování podlah z hlediska stavební tepelné techniky (doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.; VŠB-TU Ostrava);
– Komplexní hodnocení vlastností přírodních izolačních materiálů z technického konopí určeného do podlah (Ing. Jiří Zach, Ph.D.; VUT v Brně);
– Pěnové sklo Foamglas v podlahových konstrukcích (Ing. Jan Vychytil, AZ Flex, a. s.);
– Poruchy podlah související s vlhkostí (Ing. Petr Tůma, Ph.D.; Betonconsult, s. r. o.);
– Problematika separačních fólií s Al vrstvou pod kalcium sulfátovými samonivelačními potěry (Ing. Miroslav Štenko, LB Cemix, s. r. o., prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc.; VUT v Brně);
– Suché podlahové systémy (Ing. Jaroslav Benák, Fermacell GmbH);
– Systém plovoucích podlah v systému Schlüter-Bekotec (Ing. Martin Knoška, Schlüter Systems KG);
– Vytvoření provětrávané vzduchové dutiny v konstrukci podlah systémem IPT (Ing. Jiří Kočí, IPT systém).
 
4. sekce – Podlahy v občanské a bytové výstavbě – povrchy podlah
– Chybovost broušení a chybovost povrchových úprav (Ing. Luboš Hrúz, BONA CR, spol. s r. o.);
– Nový design, rozměry a charakteristiky povrchu keramických dlažeb RAKO (Ing. Miroslav Diviš, Lasselsberger, s. r. o.).
 
5. sekce – Povrchové úpravy ve stavebnictví
– Příklady v praxi se vyskytujících vad a poruch keramických obkladů a dlažeb (Ing. Hana Kotorová, TZÚS Plzeň);
– Vliv objemových změn podkladních vrstev na chování keramických obkladů a dlažeb (doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Betonconsult, s. r. o.);
– Revize ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene (2000) (Ing. Zdeněk Plecháč, CTN DEK);
– Vnější tepelněizolační kontaktní systémy Cemix Therm (Ing. Martin Bureš, LB Cemix, s. r. o.);
– Povrchové úpravy stěn a podlah na bázi spékané skloviny modifikovaného složení (Ing. Tomáš Melichar, doc. Ing. Jiří Bydžovský CSc.; VUT v Brně).
 
Konference je akreditována v programech celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 body) a ČKA (4 body).
 
Důležité termíny:
1. 9. 2010 předání firemních propagačních materiálů,
14. 9. 2010 uzávěrka přihlášek.
 
Informace a on-line přihláška na www.konferencepodlahy.cz.
wd