Konference, semináře

Podzimní „degustace“ novinek značky Knauf a Knauf Insulation

Společnosti Knauf Praha a Knauf Insulation pořádají dne 25. října od 13 hod. v prostorách Ekotechnického muzea (Papírenská 6, Praha 6) prezentaci novinek včetně přednášek odborníků, kteří systémy zavádějí do praxe.
Hlavními tématy setkání budou:
● lehké nezděné fasády,
● problematika efektivnosti využití hmotnosti pro akustiku stropu a stěn,
● konstrukce stínící rentgenové záření.
 
Odborným garantem akce je prof. Ing. Zdenek Bittnar, DrSc., děkan Stavební fakulty ČVUT Praha. Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s ohodnocením 1 bodu pod názvem „Mnohotvárnost moderních lehkých konstrukcí aneb každá deska má své místo“.
Součástí programu bude prohlídka historických podzemních prostor, spuštění unikátního parního stroje a degustace vína.
Svou úcast prosím potvrďte pomocí formuláře nebo na e-mail hladka@ispress.cz do 10. 10. 2011.
tisková zpráva