Konference, semináře

Pozvánka na dlouhodobý vzdělávací projekt Beton University

Přijďte si rozšířit své odborné znalosti na semináře Beton University, které se v letošním roce zabývají problematikou využití betonu pro bytovou a občanskou výstavbu, dále normou ČSN EN 206 a novými standardy pro výrobu a zkoušení betonu a také způsoby provádění betonových konstrukcí.

Beton jako stavební materiál, ale také nadčasový architektonický výrazový prostředek, představuje seminář s názvem „Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu“. Cílem semináře je poskytnout účastníkům přehled o betonech a dalších produktech určených pro bytovou a občanskou výstavbu. Součástí obsahové náplně jsou přednášky zaměřené na technologie betonů pro architektonické účely – pohledové, barevné a tvarované betony. Seminář se zaměřuje také na využití litých potěrů při provádění podlahových konstrukcí a podrobněji seznamuje účastníky s technologií výstavby systémem ztraceného bednění a specifikací betonů pro tento systém. Téma doplňuje problematika zdění z vápenopískových cihel.

Druhý seminář s názvem „ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu“ zahrnuje soubor přednášek zaměřených na beton a další produkty z pohledu nové normy a dalších výrobkových standardů a zkušebních postupů. Účastníci získají přehled o aktuálních standardech a předpisech, ale také o chystaných změnách. Tento seminář organizuje skupina Českomoravský beton spolu s Českou betonářskou společností ČSSI a Svazem výrobců betonu ČR.

Tematický seminář Provádění betonových konstrukcí z cyklu Moderní trendy v betonu se ve druhém pololetí koná naposledy. Přednášky obsahově zahrnují všechny fáze procesu provádění betonových konstrukcí, které mají vliv na výslednou kvalitu díla, od správné volby betonu ve fázi projektu přes jeho specifikaci v dodavatelské smlouvě, výrobu, dopravu po uložení a ošetřování v konstrukci. Seminář se dále zabývá problematikou zjišťování kvality betonu v konstrukci nedestruktivními metodami a alternativami následných oprav.

Termíny Beton University na podzim 2015

 5. 11. 2015

 BRNO

 ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

 12. 11. 2015

 HUMPOLEC

 Moderní trendy v betonu III. – Provádění betonových konstrukcí

 19. 11. 2015

 PLZEŇ

 ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

 26. 11. 2015

 PRAHA

 Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu

Kompletní informace o seminářích a on-line přihlašovací formulář nalezete na www.betonuniversity.cz.

tisková zpráva